DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hương Lê Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

26/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thành Đức Nguyễn Ngọc Thành Đức Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Thị Thùy Trang Tô Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Ngọc Tùng Đỗ Ngọc Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Xuân Hòa Lương Xuân Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 51 Trung cấp

30/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Vũ Lê Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trung cấp

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Diễm Nguyễn Thị Hồng Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Đức Đa Trương Đức Đa Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 7.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH VĨNH TÂN AGRICARE CÔNG TY TNHH VĨNH TÂN AGRICARE Giới tính: Nam Tuổi: 46 Kỹ thuật viên

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Đức Giang Bùi Đức Giang Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thành Đức Nguyễn Ngọc Thành Đức Giới tính: Nam Tuổi: 2023 Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH