DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ vu thi kim hoa vu thi kim hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Sơ cấp nghề

08/08/2019

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 10 tháng