DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Vũ Lê Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Diễm Nguyễn Thị Hồng Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Đức Đa Trương Đức Đa Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 7.000.000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Đức Giang Bùi Đức Giang Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thành Đức Nguyễn Ngọc Thành Đức Giới tính: Nam Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Bảo vệ - Thực vật Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH