DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thiên An Lê Thiên An Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM HỒNG NGUYỄN THỊ KIM HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

26/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Sương Quang Vũ Đoàn Sương Quang Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Như Thủy Trần Thị Như Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Hùng Vương Nguyễn Hoàng Hùng Vương Giới tính: Nam Tuổi: 13 Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH