DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm