DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mạch Quý Anh Mạch Quý Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Đại học

10/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Trâm Anh Lê Thị Trâm Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

02/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thuỵ Thuỳ Trang Nguyễn Thuỵ Thuỳ Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

02/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

25/03/2024

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 9.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Danh Thao Bùi Danh Thao Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

27/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Thảo Trần Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thu Phương Võ Thu Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

06/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LIÊNG JRANG K SA RA LIÊNG JRANG K SA RA Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quang kiệt Lê Quang kiệt Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

08/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Đại học

08/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Hường Hồ Thị Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

06/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thu Ka Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

01/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Minh Thư Phạm Minh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

25/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Minh Thư Phạm Minh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

20/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kơ Să K'Sạch Kơ Să K'Sạch Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

13/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Phương Châm Trần Thị Phương Châm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Văn Hải Lâm Văn Hải Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chế Nguyễn Thủy Tiên Chế Nguyễn Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

13/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Phương Châm Trần Thị Phương Châm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

06/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Hoàng Linh Dương Thị Hoàng Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

29/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Nguyên Hoàng Phạm Nguyên Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

07/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiều Thụy Minh Châu Kiều Thụy Minh Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

04/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thuỳ Linh Vũ Thuỳ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

27/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

27/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KA THẮM KA THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

17/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Lâm Bảo Trương Lâm Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

13/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Lâm Bảo Trương Lâm Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

10/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hán Thị Hạ Thi Hán Thị Hạ Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

27/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Ngọc Thuận Thái Ngọc Thuận Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

22/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hoa Trần Thị Hồng Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Đại học

29/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 20 năm

DANH MỤC NGÀNH