DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Linh Đinh Thị Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Bài Nguyễn Hữu Bài Giới tính: Nam Tuổi: 66 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Trang Vũ Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Huyền Trân Trần Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Uyên Thi Phan Thị Uyên Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8-10
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Đạo Nguyễn Thị Mỹ Đạo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trọng Tín Nguyễn Trọng Tín Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Trúc Linh Lê Trần Trúc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

17/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Christi Hòa Christi Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

27/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Lê Mỹ Hạnh Thái Lê Mỹ Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Trúc Linh Lê Trần Trúc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Trúc Linh Lê Trần Trúc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thi Nguyễn Thị Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Phương Trâm Trịnh Thị Phương Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >10tr
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần THị Mỹ Đạo Trần THị Mỹ Đạo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quỳnh Như Trần Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Bích Âu Hà Thị Bích Âu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thân Thị Thúy Thân Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 19 12/12

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH