DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Ngọc Thuận Thái Ngọc Thuận Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

22/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hoa Trần Thị Hồng Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

29/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sằn A Chúng Sằn A Chúng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Văn Bảo Phan Văn Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

22/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Thanh Nguyễn Thị Hồng Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

17/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Khánh Trần Văn Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 50 Đại học

20/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pang Ting Yến Pang Ting Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Thu Vân Dương Thị Thu Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Đại học

18/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 13 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

08/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Ngọc Như Diễm Phan Ngọc Như Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hồ Đức Hoàng Phạm Hồ Đức Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 23 Đại học

23/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Hoa Mỹ Linh Huỳnh Hoa Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

23/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bảo Vy Nguyễn Thị Bảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

08/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Bảo Anh Hoàng Bảo Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

01/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kýlaichi Tắc Anchi Kýlaichi Tắc Anchi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

28/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thủy Phương Nguyễn Thị Thủy Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Thanh Vân Nguyễn Vũ Thanh Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

29/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Diệu Thanh Trần Thị Diệu Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Đại học

28/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MA THẢO MA THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

24/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoài Linh Nguyễn Thị Hoài Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

17/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kýlaichi Tắc Anchi Kýlaichi Tắc Anchi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

23/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Tuyết Trinh Trần Thị Tuyết Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

22/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Thu Thảo Trương Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

15/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Đại học

25/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ A Điệu A Điệu Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

06/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hiền Trang Lê Thị Hiền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

01/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Quỳnh Như Phạm Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

01/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lưu Chiêu Đan Nguyễn Lưu Chiêu Đan Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH