DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hạch toán Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ DIỄM HUỲNH THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

04/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7500000
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đỗ Hoài Nguyên Lê Đỗ Hoài Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 39 12/12

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lẩm Sổi Hằng Lẩm Sổi Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trung cấp

02/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng

DANH MỤC NGÀNH