DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vương Thị Tường Vi Vương Thị Tường Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ánh Ngọc Trần Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯƠNG THANH NGUYỄN PHƯƠNG THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Phương Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bạch Thị Nữ Bạch Thị Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Thùy Dương Nguyễn Vũ Thùy Dương Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thụy Vi Vân Trần Thụy Vi Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thành Luân Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: 6 năm

DANH MỤC NGÀNH