DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Phương Hoa Trần Thị Phương Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

24/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoanh Kha Lê Hoanh Kha Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

13/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Vân Phạm Ngọc Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Thị Lê Na Chu Thị Lê Na Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

17/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thùy Nhung Phan Thùy Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Cao đẳng

21/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HOÀNG NHẬT NGUYÊN PHAN HOÀNG NHẬT NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

07/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Tường Vân Vũ Thị Tường Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

06/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hà Anh Trần Thị Hà Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

14/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị thanh Trúc Nguyễn Thị thanh Trúc Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

28/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Tường Vân Vũ Thị Tường Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Mai Nguyễn Thị Thu Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vương Thị Tường Vi Vương Thị Tường Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ánh Ngọc Trần Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯƠNG THANH NGUYỄN PHƯƠNG THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bạch Thị Nữ Bạch Thị Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Thùy Dương Nguyễn Vũ Thùy Dương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thụy Vi Vân Trần Thụy Vi Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

20/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH