DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mộng Quỳnh Nguyễn Thị Mộng Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Cao đẳng

09/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Quốc Duy Đặng Quốc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

31/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Quốc bẢO Đoàn Quốc bẢO Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng

26/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Nhi Nguyễn Thị Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Cẩm Tú Đặng Thị Cẩm Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

16/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Sre Drong Song Tres Ka Sre Drong Song Tres Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

13/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thùy Tuyết Ngọc Lâm Thùy Tuyết Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

11/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Phương Dung Nguyễn Vũ Phương Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp THPT

11/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trung cấp nghề

08/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Bác Đạt Lê Bác Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

22/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thanh Thảo Đỗ Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

07/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Yến Trịnh Thị Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hải Triều Nguyễn Thị Hải Triều Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

24/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Minh Như Bùi Thị Minh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

13/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mừng Nguyễn Thị Mừng Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Thạc sỹ

13/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Thùy Trần Thị Thanh Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

17/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Nha Phạm Văn Nha Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng

18/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Văn Lộc Võ Văn Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp

14/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huỳnh Duy Phong Nguyễn Huỳnh Duy Phong Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

14/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Tuyển Nguyễn Minh Tuyển Giới tính: Nam Tuổi: 52 Đại học

26/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Phương Huỳnh Chu Phương Huỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 48 Sơ cấp nghề

17/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Minh Sáng Giới tính: Nam Tuổi: 57 Cao đẳng

02/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lữ Anh Thùy Lữ Anh Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Trang Trịnh Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

10/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Nhật Anh Phạm Nhật Anh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp

20/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

16/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thanh Phước Hoàng Thanh Phước Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

07/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Công Nguyễn Vũ Công Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trung cấp

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Giao Quý Hiếu Nguyễn Giao Quý Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 48 Đại học

01/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Diễm My Lý Thị Diễm My Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH