DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Việt Nga Lê Thị Việt Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thùy Trâm Phạm Thị Thùy Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

29/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Mai Lan Tạ Thị Mai Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

28/11/2019

Khu vực làm:
- Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Công Thành Võ Công Thành Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN KHÁNH ĐỨC PHẠM VĂN KHÁNH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Mai Linh Bùi Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đào Thùy Linh Nguyễn Đào Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Bảo Việt Nguyễn Hoàng Bảo Việt Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Oanh Nguyễn Thị Hồng Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Bảo Trâm Hồ Thị Bảo Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Quế Cao Thị Quế Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có