DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Tiến Quốc Ngô Tiến Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Như Quỳnh Đặng Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Quỳnh Như Phạm Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Duy Quang Phạm Duy Quang Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Trung cấp

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Lê Trường Long Gia Huy Huỳnh Lê Trường Long Gia Huy Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tư Duy Nguyễn Tư Duy Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huỳnh Mai Quỳnh Nguyễn Huỳnh Mai Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Liên Đặng Thị Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Nam Hoàng Thị Nam Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Như Uyên Thảo Trần Như Uyên Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Hùng Vĩ La Hùng Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Sương Lê Thị Hồng Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nguyễn Thị Bích Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Kiều Đa Lê Kiều Đa Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Rợp Ka Rợp Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Xuân Hồng Đặng Thị Xuân Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Minh Cường Phạm Minh Cường Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Nguyễn Nhật Trung Hoàng Nguyễn Nhật Trung Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Hổi Ka Hổi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tường Vy Trần Tường Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Duy Đức Đào Duy Đức Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

09/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Việt Nga Lê Thị Việt Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thùy Trâm Phạm Thị Thùy Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

29/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Mai Lan Tạ Thị Mai Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

28/11/2019

Khu vực làm:
- Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Bảo Trâm Hồ Thị Bảo Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Công Thành Võ Công Thành Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Mai Linh Bùi Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đào Thùy Linh Nguyễn Đào Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Bảo Việt Nguyễn Hoàng Bảo Việt Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH