DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Ngọc Bảo Lý Ngọc Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Thiên Thanh Lê Nguyễn Thiên Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Phong Lê Thanh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Minh Châu Dương Minh Châu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nguyễn Thị Mỹ Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

24/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Lê Nhật Uyên Trương Lê Nhật Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Xuân Nhi Lê Trần Xuân Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHÚ QUÍ TRẦN PHÚ QUÍ Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thành Phố Cần Thơ
- Tỉnh Khánh Hòa
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Quyên Trần Thị Ngọc Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Thanh Nhàn Nguyễn Lê Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Quỳnh Trang Phạm Thị Quỳnh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Hà Lê Thị Ngọc Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bế Duy Khánh Bế Duy Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoài Linh Đa Nguyễn Hoài Linh Đa Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thu Hoài Phạm Thu Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hữu Trung Kiên Phạm Hữu Trung Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Thu Thủy Huỳnh Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng nghề

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hoàn Trần Thị Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Minh Thúy Trần Thị Minh Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Trung cấp

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kiều Châu Lê Thị Kiều Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị  Trang Dương Thị Trang Giới tính: Nam Tuổi: 1822 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nguyễn Thị Ngọc Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Nhung Lê Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Cẩm Tú Đặng Thị Cẩm Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Ngọc Hạnh Cao Thị Ngọc Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyên Lê Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >5.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thi Nguyễn Thị Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Cẩm Quyên Hà Cẩm Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.500.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Tấn Thịnh Huỳnh Tấn Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

11/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Anh Đào Lê Anh Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH