DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Nguyên Vũ Đặng Nguyên Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỢI VŨ THỊ HỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 7000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngyễn Công Thái Phạm Ngyễn Công Thái Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thảo Tâm Đặng Thảo Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Nhật Nam Nguyễn Hữu Nhật Nam Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH