DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan An Khang Phan An Khang Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Huệ Ngô Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Đức Hoàng Thuỷ Đinh Đức Hoàng Thuỷ Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Đại học

20/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

14/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Minh Nguyễn Quang Minh Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng nghề

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Hoài Nguyễn Thị Bích Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

17/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Huệ Vũ Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Lê Minh Ngọc Vũ Lê Minh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

28/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trầm Nguyễn Thị Trầm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Thảo Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

15/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Thu Thảo Hà Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

26/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Hồng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đặng Diễm My Trần Đặng Diễm My Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

28/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Bun Đỗ Thị Bun Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Cao đẳng

13/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hồng Nhung Bùi Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

10/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Hồng Chiến Nguyễn Lê Hồng Chiến Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Đại học

17/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp

10/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thanh Hiền Phạm Thanh Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vy Thị Vân Anh Vy Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

07/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ánh Tuyết Lê Thị Ánh Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

10/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN ANH NGUYỄN THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

09/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Thanh Huyền Dương Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trung cấp

09/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thắm Nguyễn Thị Thu Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

23/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bảo Khuyến Nguyễn Thị Bảo Khuyến Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Phương Thảo Lê Trần Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

19/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Ngân Trần Thị Thanh Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nam Thùy Như Nguyễn Nam Thùy Như Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >6.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Bích Hằng Phạm Thị Bích Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >7.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH