DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Công Điện Phạm Công Điện Giới tính: Nam Tuổi: 48 12/12

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ k' Dưỡng k' Dưỡng Giới tính: Nam Tuổi: 16 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH