DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Hiếu Trần Quang Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp THPT

25/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Quang Lê Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 58 Trung cấp

18/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ k' Dưỡng k' Dưỡng Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp THCS

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH