DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH KHOA NGUYỄN THỊ BÍCH KHOA Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỌC THI NGUYỄN HỌC THI Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Quản đốc Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYEN THANH TAM NGUYEN THANH TAM Giới tính: Nam Tuổi: 18 Cao đẳng nghề

23/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có