DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Toán - Tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Trúc Lê Thanh Trúc Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

10/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Vân Anh Phạm Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

13/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Bích Trâm Tạ Thị Bích Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

07/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Hương Hoàng Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

23/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thúy Thu Hiền Võ Thúy Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

10/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Ngọc Chí Huỳnh Ngọc Chí Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Thị Chúc Phùng Thị Chúc Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >5.000.000
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Võ Thiên An Bùi Võ Thiên An Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Vi Phạm Thị Mỹ Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

16/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Lệ Quyên Bùi Thị Lệ Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trung cấp nghề

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Hải Đặng Thị Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH