DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Toán - Tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trầb Thị Như Quỳnh Trầb Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Hải Đặng Thị Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Lệ Huyên Cao Thị Lệ Huyên Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH