DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Toán - Tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Hương Hoàng Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Đại học

23/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thúy Thu Hiền Võ Thúy Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

10/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Ngọc Chí Huỳnh Ngọc Chí Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Thị Chúc Phùng Thị Chúc Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Đại học

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >5.000.000
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Võ Thiên An Bùi Võ Thiên An Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Vi Phạm Thị Mỹ Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trung cấp

16/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Lệ Quyên Bùi Thị Lệ Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trung cấp nghề

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Hải Đặng Thị Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH