DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG DIỄM TUYỀN LƯƠNG DIỄM TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2018

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có