DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Vinh Trần Thị Ngọc Vinh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

12/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đào Thảo Linh Nguyễn Đào Thảo Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

08/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Phúc Tiến Ngô Phúc Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

04/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Phước Nguyễn Hữu Phước Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

25/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

12/12/2023

Khu vực làm:
- Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hoài Phạm Thị Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

20/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Giang Võ Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

17/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Ngọc Anh Tạ Thị Ngọc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

02/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Hải Nguyễn Thị Hồng Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

26/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đồng Thị Kim Dung Đồng Thị Kim Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

19/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

17/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Ngân Nguyễn Thị Thanh Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

17/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trần Nhật Vy Nguyễn Trần Nhật Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhị Nguyễn Thị Nhị Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Thảo Lê Xuân Thảo Giới tính: Nam Tuổi: 48 Đại học

08/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 18 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HOÀNG PHƯƠNG TRẦN HOÀNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

18/10/2022

Khu vực làm:
- Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: 20000000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HẢI VÂN NGUYỄN HẢI VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

13/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương Nhung Lê Thị Phương Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

21/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Huệ Võ Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

14/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Xuân Quỳnh Phạm Thị Xuân Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

27/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Nghiệp Đinh Thị Nghiệp Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

12/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Ngọc Thịnh Hoàng Ngọc Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

12/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị KIm THanh Lê Thị KIm THanh Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Đại học

21/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thúy Ngân Lê Thị Thúy Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoài Phương Nghi Nguyễn Hoài Phương Nghi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Nguyễn Khánh Hân Phan Nguyễn Khánh Hân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

17/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Xuân Nguyễn Thị Bích Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trung cấp

07/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Đức Huy Vũ Đức Huy Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000 đến 12.000.000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu An Nguyễn Hữu An Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH