DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Xuân Nguyễn Thị Bích Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

07/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Đức Huy Vũ Đức Huy Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000 đến 12.000.000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu An Nguyễn Hữu An Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Như Hảo Huỳnh Thị Như Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Nguyễn Thùy Vi Trương Nguyễn Thùy Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH