DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phước Quỳnh Thư Nguyễn Phước Quỳnh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Đào Nguyễn Thị Xuân Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thanh Tâm Phạm Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH