DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Khánh Nguyễn Viết Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Vân Anh Hoàng Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

20/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Lâm Lê Ngọc Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Khánh Nguyễn Viết Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng

12/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Linh Nguyễn Bảo Linh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

22/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thanh Tuyền Phan Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Hòa Nguyễn Thanh Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

15/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Linh Nguyễn Duy Linh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

19/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

16/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Quang Tiến Hồ Quang Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

31/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Diễm Xuân Phan Diễm Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

11/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lã Thị Thảo Lã Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

22/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Tự Trí Trung Dương Tự Trí Trung Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

10/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lã Thị Thảo Lã Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

22/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Đức Trung Hồ Đức Trung Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

20/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

21/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Tự Trí Trung Dương Tự Trí Trung Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

29/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vy Thư Nguyễn Vy Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần văn Quý Trần văn Quý Giới tính: Nam Tuổi: 53 Đại học

25/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Sơn Hải Lương Sơn Hải Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

23/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K'ZONA K'ZONA Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Ngọc Anh Hoàng Thị Ngọc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 2022 Đại học

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Sỹ Cường Nguyễn Sỹ Cường Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Lộc Nguyễn Bảo Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp

18/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Ngọc Ánh Phạm Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thanh Phương Ngô Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thúy Vy Nguyễn Ngọc Thúy Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tú Uyên Nguyễn Thị Tú Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Như Quỳnh Lê Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thi Nguyễn Thị Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

13/11/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn D'Ran, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH