DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Ngọc Anh Hoàng Thị Ngọc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 2020 Tốt nghiệp Đại học

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Lộc Nguyễn Bảo Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

18/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thanh Phương Ngô Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thúy Vy Nguyễn Ngọc Thúy Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tú Uyên Nguyễn Thị Tú Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Như Quỳnh Lê Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thi Nguyễn Thị Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/11/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn D'Ran, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH