DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Qang Vĩ Trần Qang Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nuyễn Duy Thức Nuyễn Duy Thức Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thân Văn Quang Thân Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Duy Tân Vũ Duy Tân Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Xuân Lê Thanh Xuân Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đăng Thế Nguyễn Đăng Thế Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồ Hoàng Quý Nguyễn Hồ Hoàng Quý Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Yên Nguyễn Lê Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Duy Nguyễn Đình Duy Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Vĩnh Hòa Trương Vĩnh Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Quý Hiếu Đỗ Quý Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 24 Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH