DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Văn Công Thái Văn Công Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp THPT

09/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Công Chánh Huỳnh Công Chánh Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DAGOUT DUY DAGOUT DUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Không yêu cầu

04/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: trên 8 triệu
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Đình Quân Đào Đình Quân Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

02/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Thắng Nguyễn Xuân Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 43 Sơ cấp nghề

08/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

04/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Đăng Khoa Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

20/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Bình Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

18/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Kim Điền Đặng Kim Điền Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Bảo Anh Đỗ Bảo Anh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

31/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoàng Khiêm Vũ Hoàng Khiêm Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

24/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Đình Lộc Vũ Đình Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

16/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Nữ Phương Nguyễn Ngọc Nữ Phương Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

15/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Minh Tiến Vũ Minh Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

14/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Mạnh Quốc Nguyễn Mạnh Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

08/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Kim Điền Đặng Kim Điền Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

10/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Tùng Nguyễn Phương Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 50 Không yêu cầu

31/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phước Hòa Nguyễn Phước Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

21/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Biên Cương Phạm Biên Cương Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

10/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Minh Hùng Phan Minh Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

02/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lò Văn Inh Lò Văn Inh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

25/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lò Văn Inh Lò Văn Inh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

21/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Xuân Sơn Bùi Xuân Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 43 Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Duy Quang Vũ Duy Quang Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

21/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Phước Hoàn Trần Phước Hoàn Giới tính: Nam Tuổi: 49 Không yêu cầu

11/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Thùy Dung Trịnh Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

29/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H Long Ha Kơ H Long Ha Kơ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vy Đức Độ Vy Đức Độ Giới tính: Nam Tuổi: 50 Sơ cấp nghề

20/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thanh Phong Dương Thanh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

09/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Hiền Trần Đức Hiền Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

09/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH