DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Duyên Phạm Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Duyên Phạm Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Phúc Đăng Trần Nguyễn Phúc Đăng Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Ngọc Hà Đoàn Thị Ngọc Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chế Thị Khánh Uyên Chế Thị Khánh Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thu Huy Đỗ Thị Thu Huy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Uyên Phương Lê Thị Uyên Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Luân Đặng Văn Luân Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Huy Sinh Bùi Huy Sinh Giới tính: Nam Tuổi: 49 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồng Phan Văn Nguyễn Hồng Phan Văn Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tường Vũ Nguyễn Thị Tường Vũ Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quỳnh Nga Trần Thị Quỳnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh Giới tính: Nam Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Triết Nguyễn Quang Triết Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Đệ Hoa Chu Đệ Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị ngọc Mai Phạm Thị ngọc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Như Nguyên Thảo Trần Như Nguyên Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Lan Nguyễn Thị Thanh Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Bích Châm Đinh Thị Bích Châm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thảo Phạm Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Nhật Quang Phạm Nhật Quang Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bạch Quang Thương Bạch Quang Thương Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH