DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Thanh Lê Thị Mỹ Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Thạc sỹ

09/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Nhật Trần Văn Nhật Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng

28/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Sơn Trần Quang Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Sáng Lê Thị Sáng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

23/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Bách Tường Đinh Bách Tường Giới tính: Nam Tuổi: 22 Đại học

12/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quang Thiện Lê Quang Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

02/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thùy Ka Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

08/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Trâm Anh Lê Thị Trâm Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

15/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Vy Nguyễn Thị Thùy Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thoại Mỹ Ly Bùi Thoại Mỹ Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

29/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Chung Vĩnh Phùng Chung Vĩnh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

19/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Trâm Anh Lê Thị Trâm Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

25/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Hoàng Phương Phan Hoàng Phương Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

03/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Hà Diệp Nguyễn Ngọc Hà Diệp Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

25/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Trà My Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Xuân Hoàng Hồ Xuân Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 48 Đại học

21/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quỳnh Như Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

21/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thảo Nhi Lê Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

16/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Long Nguyễn Bảo Long Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

06/01/2022

Khu vực làm:
- Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Ngọc Ánh Đoàn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

17/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Ngọc Hương Đặng Thị Ngọc Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

19/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Bá Quang Lê Bá Quang Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trung cấp

03/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Trường Duy Phạm Trường Duy Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Nguyễn Thu Thủy Hoàng Nguyễn Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Châu Ngọc Quỳnh Châu Ngọc Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

07/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Minh Thảo Hồ Thị Minh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

17/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Trà Vy Nguyễn Hoàng Trà Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THÙY LINH LƯƠNG THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

31/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Hoa Đặng Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

30/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thanh Tùy Võ Thị Thanh Tùy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH