DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Hưng Trần Quốc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Hiếu Nguyễn Hữu Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Hiếu Trần Đức Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >10.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hải Nam Trần Hải Nam Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Bình Minh Thái Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hữu Chính Đinh Hữu Chính Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Bảo Linh Nguyễn Xuân Bảo Linh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Phan Hoàng Linh Lê Phan Hoàng Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Thảo Trần Văn Thảo Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Bá Thanh Tô Bá Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đức Cường Lê Đức Cường Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Bình Phạm Văn Bình Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Văn Khánh Ngô Văn Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tấn Hoàng Lộc Nguyễn Tấn Hoàng Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Quốc Nhật Ngô Quốc Nhật Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hồng Quang Lê Hồng Quang Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Văn Hoa Hoàng Văn Hoa Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

26/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Thanh Lê Hoàng Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 6500000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Đức Nguyễn Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Văn Thường Đỗ Văn Thường Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngô Khải Hoàn Lê Ngô Khải Hoàn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Thọ Lê Xuân Thọ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Kim Tuyến Nguyễn Kim Tuyến Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Đông Nguyễn Hữu Đông Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

09/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thanh Tân Trương Thanh Tân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn  Trường Lưu Nguyễn Trường Lưu Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thành Đạt Võ Thành Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Văn Hiếu Hà Văn Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Phương Trần Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Tốt nghiệp Trung cấp

28/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH