DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nghiêm Văn Bình Nghiêm Văn Bình Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

09/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Công Thắng Hoàng Công Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

28/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tống Hồ Anh Kiệt Tống Hồ Anh Kiệt Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

22/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Tiến Khương Đinh Tiến Khương Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng

25/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Sang Trần Sang Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Khởi Tuấn Phan Khởi Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trung cấp

12/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hồng Duy Lê Hồng Duy Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

29/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Thành Đức Nguyễn Bá Thành Đức Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Khương Lê Nguyễn Khương Giới tính: Nam Tuổi: 50 Trung cấp

17/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Văn Thưởng Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

16/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thiên Vũ Ngô Thiên Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trung cấp

15/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

14/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Minh Tiến Trần Minh Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp

13/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đăng Nguyên Nguyễn Đăng Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

03/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông Văn Trọng Nông Văn Trọng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Mẫn Nguyễn Hữu Mẫn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trung cấp

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Minh Tiến Trần Minh Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp

14/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Mỹ Phương Đinh Thị Mỹ Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

14/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Dân Nguyễn Quốc Dân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trung cấp

07/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Sử Quang Lâm Sử Quang Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trung cấp

05/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trí Thành Nguyễn Trí Thành Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng

01/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thanh Hải Phan Thanh Hải Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp

22/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Thuận Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng

22/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiều Bá Huy Thiều Bá Huy Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trung cấp nghề

07/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông Thị Huế Nông Thị Huế Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Đại học

05/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Thả Đặng Văn Thả Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng

01/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Trần Duy Minh Huỳnh Trần Duy Minh Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trung cấp

26/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiên Tài Nguyễn Thiên Tài Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

22/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nah Ria Việt Nah Ria Việt Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Minh Đăng Nguyễn Vũ Minh Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 44 Đại học

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH