DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoà Huy Nguyễn Hoà Huy Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

24/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Anh Thư Nguyễn Ngọc Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

13/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thu Hà Võ Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp THCS

13/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Mỹ Linh Đào Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp

10/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp THCS

06/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Phú Quý Phạm Phú Quý Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

06/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Phước An Huỳnh Phước An Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

27/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Phương Huỳnh Chu Phương Huỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 48 Không yêu cầu

11/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Khôi Nguyễn Huy Khôi Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

16/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Hoàng Quyết Lương Hoàng Quyết Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

09/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Quang Huy Võ Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

08/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >8tr
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Văn Trường Đinh Văn Trường Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Hoàng Quyết Lương Hoàng Quyết Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Bích Thảo Đặng Thị Bích Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Tùng Lâm Phạm Thị Tùng Lâm Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

11/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Ngọc Minh Ngô Ngọc Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 CNKT không bằng

11/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Duy Doanh Phan Duy Doanh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

10/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Minh Phong Phan Minh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp nghề

30/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Hằng Phạm Thị Thanh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp THPT

11/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngân Văn Cường Ngân Văn Cường Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

24/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Sơ cấp nghề

18/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vương Tuấn Anh Vương Tuấn Anh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Không yêu cầu

11/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trần Gia Khâm Hoàng Trần Gia Khâm Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

22/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Lan Vũ Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trung cấp

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THẮNG TRẦN THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Bích Phượng Bùi Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Sơ cấp nghề

24/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY TÂN NGUYỄN DUY TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

24/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Trung Trần Văn Trung Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp

20/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Khôi Nguyễn Huy Khôi Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thanh Nhàn Lê Thị Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trung cấp

13/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH