DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Cường Trần Đức Cường Giới tính: Nam Tuổi: 2018 Tốt nghiệp Trung cấp

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thành Đạt Võ Thành Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Thanh Phạm Ngọc Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trường Lưu Nguyễn Trường Lưu Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Ý Nguyễn Hữu Ý Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 tháng