DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trọng Nguyễn Đinh Trọng Nguyễn Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

02/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trọng Nguyễn Đinh Trọng Nguyễn Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

01/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thanh Tùng Trần Thanh Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp nghề

07/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DANG HUY NHUT DANG HUY NHUT Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

06/09/2022

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lữ Văn Hùng Lữ Văn Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

17/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lữ Văn Hùng Lữ Văn Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

12/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Giáp Lê Xuân Giáp Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

08/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Hân Phạm Văn Hân Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trung cấp nghề

02/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Việt Hùng Phạm Việt Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng

20/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Châu Trần Ngọc Châu Giới tính: Nam Tuổi: 41 Cao đẳng

15/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Xuân Hùng Trương Xuân Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng

14/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Dương Phạm Ngọc Dương Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

10/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Sơn Trần Ngọc Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng

06/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Tuyên Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

19/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Dương Phạm Ngọc Dương Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

13/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Huy Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

25/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Thanh Phong Trần Văn Thanh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 48 Đại học

01/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Thành Trần Quang Thành Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

28/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ NHẤT DUY TẠ NHẤT DUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

18/03/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Trung Hiếu Tô Trung Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

16/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Châu Nguyễn Thanh Châu Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Nhật Tài Trần Văn Nhật Tài Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Trường Nguyễn Văn Trường Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trung cấp

18/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiện Tâm Nguyễn Thiện Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng

11/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN VIỆN PHẠM VĂN VIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

05/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Thúy Phạm Thị Hồng Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Đức Lợi Đinh Đức Lợi Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Đức Vàng Hoàng Đức Vàng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

17/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trường Hải Nguyễn Trường Hải Giới tính: Nam Tuổi: 36 Cao đẳng

01/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAH RIA VIỆT NAH RIA VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

29/08/2021

Khu vực làm:
- Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thoả thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH