DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn ngữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ NGÂN ĐÀO THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: 9 năm 4 tháng