DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn ngữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Uyên Nguyễn Thu Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Yến Nguyệt Đỗ Yến Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

05/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Anh Thư Hoàng Thị Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

06/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hiền Bùi Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

16/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hương Giang Lê Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

16/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thanh Nguyễn Thị Phương Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Tú Oanh Hoàng Tú Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THỊ MINH TÂM LÂM THỊ MINH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

15/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Hồng Ánh Dương Hồng Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

05/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH