DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nghiêm Thị Hạnh Nghiêm Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhan Thanh Viên Nhan Thanh Viên Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Thị Minh Ngọc Triệu Thị Minh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ly Ly Nguyễn Thị Ly Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
- Xã Tân Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH