DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Lâm Bùi Thị Lâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

14/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Lưu Võ Thị Lưu Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Liêng Jrang Khen Di Liêng Jrang Khen Di Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Truyện Nguyễn Văn Truyện Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có