DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG CÔNG HOÀN TRƯƠNG CÔNG HOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn thị xuân hương nguyễn thị xuân hương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH NGUYÊN THIÊN VÂN TRỊNH NGUYÊN THIÊN VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ CẨM VÂN BÙI THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH NGUYÊN THIÊN VÂN TRỊNH NGUYÊN THIÊN VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ LANG QUÁCH THỊ LANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

30/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có