DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH HOÀNG NGUYỄN MẠNH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hồng Thắm Đinh Hồng Thắm Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

05/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Mỹ Kiều Huỳnh Thị Mỹ Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Định Thị Hạnh Định Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Quang Dân Võ Quang Dân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ THị Ngọc Trinh Võ THị Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 2020 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Mỹ Kiều Huỳnh Thị Mỹ Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH