DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý văn hóa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Mỹ Đạt Ngô Thị Mỹ Đạt Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

24/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Thị Hoàng Yến Lương Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH