DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý văn hóa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đa Rối K' Xuân Đa Rối K' Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

31/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Mỹ Đạt Ngô Thị Mỹ Đạt Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

24/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Thị Hoàng Yến Lương Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH