DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xã hội học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vy Thị Hương Vy Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Thiện Trần Văn Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

27/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG NGỌC PHÁT LƯƠNG NGỌC PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

06/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7500000 - 8000000
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần văn Lợi Trần văn Lợi Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng

03/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Hồng Yến Đào Thị Hồng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

28/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Trọng Châu Lê Thị Trọng Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

13/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Thảo Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Thảo Trần Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

17/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Nữ Kiều Vân Lưu Nữ Kiều Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH