DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cill Pame K'Fương Cill Pame K'Fương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Không yêu cầu

25/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9500000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG TỐ TÂM HOÀNG TỐ TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

21/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUỲNH THỤY UYÊN NGUYỄN HUỲNH THỤY UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ TỐ TRÚC HỒ THỊ TỐ TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có