DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Hải Lâm Huỳnh Hải Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 38 12/12

18/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Thu Hiền Hà Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ KIM CANG LÝ KIM CANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 11/12

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH VĂN THOẠI ĐINH VĂN THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 32 11/12

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hồng Trần Văn Hồng Giới tính: Nam Tuổi: 52 12/12

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Ngọc Quỳnh Trâm Hồ Ngọc Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 20 12/12

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Ngọc Thanh Trương Ngọc Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 23 12/12

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Viết Hồng Phạm Viết Hồng Giới tính: Nam Tuổi: 45 12/12

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Thu Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 23 12/12

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 19 10/12

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có