DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dơng Gur K'Lan Dơng Gur K'Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp THCS

04/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dơng Gur K' Luyên Dơng Gur K' Luyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp THCS

04/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Nhung Phạm Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

03/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Hoài Nghiệm Đỗ Thị Hoài Nghiệm Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp THCS

03/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Chung Lê Văn Chung Giới tính: Nam Tuổi: 2022 Tốt nghiệp Tiểu học

02/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Thuý Nguyễn Thị Kim Thuý Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Không yêu cầu

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hiền Phạm Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Tốt nghiệp THPT

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hiền Phương Phạm Thị Hiền Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp THPT

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Cảnh Phạm Văn Cảnh Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp THPT

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Xuyến Trương Thị Xuyến Giới tính: Nữ Tuổi: 61 Tốt nghiệp THCS

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Xuân Uyên Lê Thị Xuân Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp THCS

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Sang Phạm Thị Thanh Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

28/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Hồng Ngô Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Không yêu cầu

27/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trưng Xuân Trang Nguyễn Trưng Xuân Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

27/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Xuyên Trần Thị Mỹ Xuyên Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Cảnh Phan Thị Cảnh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vạn Thị Cục Vạn Thị Cục Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Văn Hậu Giới tính: Nam Tuổi: 39 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Tiến Thành Ngô Tiến Thành Giới tính: Nam Tuổi: 24 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Ngọc Đô Đặng Ngọc Đô Giới tính: Nam Tuổi: 21 Không yêu cầu

25/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Ngót Dương Thị Ngót Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Không yêu cầu

25/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Trinh Phạm Thị Thu Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

25/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Thị Bảo Phước Lê Nguyễn Thị Bảo Phước Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp THCS

25/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Hoan Phạm Ngọc Hoan Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp THPT

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Toan Nguyễn Thị Toan Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp THPT

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Minh Đăng Vũ Minh Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp THPT

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Trang Trần Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Không yêu cầu

21/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoàng Minh Nhật Vũ Hoàng Minh Nhật Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp THPT

20/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH