DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Lê Ngọc Châu Nguyễn Đình Lê Ngọc Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 37 10/12

07/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYEN KHAC CUONG NGUYEN KHAC CUONG Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

30/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5 - 7 trieuhỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỄN THỊ BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG VŨ NGUYỄN QUANG VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 23 12/12

03/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ TRẦN THỊ THANH THỦY HÀ TRẦN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 12/12

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LONG NGUYỄN VĂN LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH NĂNG VŨ ĐÌNH NĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 12/12

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có