DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cầm Thị Điền Cầm Thị Điền Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp THPT

05/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Huề Hồ Thị Huề Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

05/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Thu Phương Lê Trần Thu Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp THPT

02/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lò Văn Miến Lò Văn Miến Giới tính: Nam Tuổi: 2021 Tốt nghiệp THPT

01/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Tuyền Bùi Thị Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Không yêu cầu

28/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Phương Mai Ngô Phương Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Không yêu cầu

25/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp THPT

24/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Tư Bùi Văn Tư Giới tính: Nam Tuổi: 37 Không yêu cầu

23/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Phước Trần Văn Phước Giới tính: Nam Tuổi: 31 Không yêu cầu

22/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Hùng Nguyễn Minh Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp THCS

21/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y Hiếu Dăk Căt Y Hiếu Dăk Căt Giới tính: Nam Tuổi: 23 Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y Gôn Teh Y Gôn Teh Giới tính: Nam Tuổi: 22 Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hoàng Việt Trần Hoàng Việt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp THPT

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Phương Mai Ngô Phương Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp THPT

16/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kịt Thế Đức Kịt Thế Đức Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp THPT

14/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Vy Ka Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Nội Hoàng Thị Nội Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhâm Thị Lan Anh Nhâm Thị Lan Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Ngọc Trịnh Thị Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Duy Hữu Đỗ Duy Hữu Giới tính: Nam Tuổi: 21 Cao đẳng

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Anh Quân Nguyễn Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 20 Cao đẳng

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Mến Đặng Thị Mến Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Không yêu cầu

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Ngọc Thoa Hà Thị Ngọc Thoa Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

09/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Lê Lợi Trần Lê Lợi Giới tính: Nam Tuổi: 21 Không yêu cầu

08/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Tú Lê Thanh Tú Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp THPT

08/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Bình Võ Thị Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp THPT

07/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Trương Thanh Thảo Đào Trương Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

07/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Minh Châu Lê Thị Minh Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 55 Tốt nghiệp THPT

04/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Lương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

04/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH