DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Mai Uyên Đặng Thị Mai Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Hằng Phạm Thị Thanh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiên Quan Nguyễn Thiên Quan Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

14/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Mỹ Chi Bùi Thị Mỹ Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thu Vân Vũ Thị Thu Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hứa Thị Ân Huệ Hứa Thị Ân Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Kim Dung Phạm Thị Kim Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Minh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thoòng Hải Yến Thoòng Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Xuân Lâm Hồ Xuân Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 2 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Hạnh Trần Thị Mỹ Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

25/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Linh Trần Thị Hồng Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quỳnh Như Trần Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 4 năm

DANH MỤC NGÀNH