DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuấn Việt Nguyễn Tuấn Việt Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Linh Giới tính: Nam Tuổi: 2023 Đại học

31/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Ý Nguyễn Đức Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Anh Quân Nguyễn Ngọc Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trung cấp

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Vĩ Trần Đức Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ma Thuê Ma Thuê Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trung cấp

16/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn văn Đông Nguyễn văn Đông Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

13/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thành Nguyên Phạm Thành Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hùng Dương Lê Hùng Dương Giới tính: Nam Tuổi: 52 Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn Hoàng Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn Hoàng Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Cao đẳng

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Vy Trần Thị Mỹ Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 5 Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH