DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Vũ Thành Tâm Đặng Vũ Thành Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ VIỆT ANH TẠ VIỆT ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trung cấp nghề

18/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN SƯƠNG NGUYỄN SƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng nghề

10/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Xã Lạc Lâm, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm