DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị NGân Trần Thị NGân Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2019

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: trên 5tr
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH CƯỜNG BÙI MINH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Khôi Nguyên Nguyễn Văn Khôi Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THI ĐÌNH NGUYÊN THI ĐÌNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ NHẠN MAI THỊ NHẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Viêt Trang Phạm Viêt Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2019

Khu vực làm:
- Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Khôi Nguyên Nguyễn Văn Khôi Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Trung Phạm Văn Trung Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Chí Thành Tô Chí Thành Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG HOÀNG VÂN HỒNG TỐNG HOÀNG VÂN HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

13/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phạm văn trung phạm văn trung Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

29/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HIẾU HẠNH ĐINH THỊ HIẾU HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỒNG XUÂN TRẦN HỒNG XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ NGỌC LAN DƯƠNG THỊ NGỌC LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có