DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

15/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Kiêm Toàn Ngô Kiêm Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

24/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thanh Huyền Hoàng Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

29/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

11/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Minh Trang Lê Thị Minh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

15/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Hồng Thắm Đinh Thị Hồng Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

13/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

03/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-8tr
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Minh Trang Lê Thị Minh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Hương Trần Thị Thanh Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Minh Đức Hà Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Long Trần Văn Long Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

01/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê văn Kế Lê văn Kế Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ MAI VŨ THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Đại học

20/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Minh Đức Hà Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Danh Nguyễn Thành Danh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tam Long Nguyễn Tam Long Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

15/03/2020

Khu vực làm:
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8-10 triệu
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Thị Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Liên Thanh Nguyễn Thị Liên Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Vượng Nguyễn Đình Vượng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Sang Nguyễn Bá Sang Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trung cấp

12/12/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
- Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Phương Thảo Lý Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH