DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Trí (đã giới thiệu) Nguyễn Minh Trí (đã giới thiệu) Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Long Trần Văn Long Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê văn Kế Lê văn Kế Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ MAI VŨ THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Minh Đức Hà Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Danh Nguyễn Thành Danh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tam Long Nguyễn Tam Long Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2020

Khu vực làm:
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8-10 triệu
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Thị Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Liên Thanh Nguyễn Thị Liên Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Vượng Nguyễn Đình Vượng Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Sang Nguyễn Bá Sang Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
- Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Phương Thảo Lý Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH