DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÍ TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TAM LONG NGUYỄN TAM LONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2018

Khu vực làm:
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 6 năm