DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

30/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Thắng Trần Thị Kim Thắng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Loan Lê Thị Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 5.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thu Hằng Vũ Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng nghề

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Ngọc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Kim Hạ Trương Thị Kim Hạ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH