DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

28/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hương Phạm Thị Thu Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Triều Tiên Trần Thị Triều Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 9000000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Viết Hùng Trương Viết Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Quang Nguyễn Duy Quang Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH