DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Như Phượng Nguyễn Ngọc Như Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

22/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN XUÂN HƯNG TRẦN XUÂN HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

13/11/2023

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

31/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Xuân Oanh Hồ Thị Xuân Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

05/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Nhưng Lê Thị Nhưng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

23/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ levanson levanson Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp THPT

29/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Nhân Ái Vũ Nhân Ái Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

12/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hồng Nhung Vũ Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

20/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >8.000.000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THOẠI QUYÊN NGUYỄN NGỌC THOẠI QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

21/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thụy Thanh Thảo Nguyễn Thụy Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

19/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thu Thủy Bùi Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

18/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vy Thị Quỳnh Như Vy Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

01/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hà Trần Thị Hồng Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thúy Dung Trần Thị Thúy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Trần Linh Phương Hồ Trần Linh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ánh Nguyệt Trần Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

13/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Thạc sỹ

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

28/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hương Phạm Thị Thu Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

20/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Triều Tiên Trần Thị Triều Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 9000000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Viết Hùng Trương Viết Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH