DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÙY GIANG TRƯƠNG THỊ THÙY GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/11/2018

Khu vực làm:
- Phường 12, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000-8.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hiền Huỳnh Hiền Huỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ KIM QUỲNH BÙI THỊ KIM QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGA PHẠM THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ THÁI NINH TRỊNH THỊ THÁI NINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ KIỀU NGÂN LƯƠNG THỊ KIỀU NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HIỀN LÊ THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH THẢO ĐẶNG THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC DIỄM LINH NGUYỄN NGỌC DIỄM LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có