DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê  Phùng Bình Lê Phùng Bình Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trần Minh Thư Hoàng Trần Minh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hằng Phạm Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Hương Giang Đào Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Tố Trâm Đặng Thị Tố Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoài Thanh Nguyễn Thị Hoài Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Hòa Hoàng Thị Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Ái Nhiên Phan Thị Ái Nhiên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tuyết Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Nga Nguyễn Thị Bích Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hiếu Trần Thị Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Thị Thư Lưu Thị Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2020

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Thanh Huyền Dương Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thu Hiền Bùi Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Tuyến Nguyễn Ngọc Tuyến Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thi Hoàng Yến Nguyễn Thi Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 10 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.500.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Thúy Nguyễn Thị Kim Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tống Trương Nhật Trung Tống Trương Nhật Trung Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thúy Hoa Lê Thị Thúy Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huy Nguyễn Thị Huy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Anh Tú Đặng Anh Tú Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Hồng Thúy Trịnh Hồng Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Xuân Lộc Lê Thị Xuân Lộc Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Hồng Thúy Trịnh Hồng Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thùy Trang Bùi Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Hấn Phạm Thị Hồng Hấn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGuyễn Thị Thanh Lan NGuyễn Thị Thanh Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quách Thị Mai Chinh Quách Thị Mai Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH