DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Huyền Trang Võ Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Trần Toàn Hà Trần Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Nụ Trương Thị Nụ Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

10/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Giang Nam Nguyễn Giang Nam Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Nga Nguyễn Thị Bích Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Mai Loan Hoàng Thị Mai Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tường Vũ Nguyễn Thị Tường Vũ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Thúy Mai Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Mai Loan Hoàng Thị Mai Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

02/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sầm Ngọc Phượng Uyên Sầm Ngọc Phượng Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Xuân Nguyễn Lê Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Tố Uyên Phạm Thị Tố Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Giang Nam Nguyễn Giang Nam Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Tâm Hoàng Thị Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mến Trần Thị Mến Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thị Hoàng Yến Lâm Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Loan Lê Thị Mỹ Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đăng Thị Tuyết Nhung Đăng Thị Tuyết Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MẾN TRẦN THỊ MẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thị Ngọc Mỹ Lâm Thị Ngọc Mỹ Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Tú Chinh Đặng Thị Tú Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương Dung Lê Thị Phương Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thị Ngọc Phượng Lâm Thị Ngọc Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Kim Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Hạnh Viên Bùi Hạnh Viên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Linh Trần Thị Ngọc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Như Quỳnh Phan Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Hoa Trần Thị Ngọc Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Nga Nguyễn Thị Bích Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH