DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thi A Phạm Thi A Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TRỌNG NGHĨA HUỲNH TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 18 12/12

21/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

10/08/2019

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Chúc Ngân Hoàng Chúc Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: trên 6tr
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THẢO QUYÊN PHẠM THẢO QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/05/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỲNH VY NGUYỄN QUỲNH VY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tuấn Phong Lê Tuấn Phong Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/05/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRAN QUÓC HAI TRAN QUÓC HAI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÙY GIANG TRƯƠNG THỊ THÙY GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/11/2018

Khu vực làm:
- Phường 12, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000.000-7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hiền Huỳnh Hiền Huỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ KIM QUỲNH BÙI THỊ KIM QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGA PHẠM THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ THÁI NINH TRỊNH THỊ THÁI NINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ KIỀU NGÂN LƯƠNG THỊ KIỀU NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HIỀN LÊ THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH THẢO ĐẶNG THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC DIỄM LINH NGUYỄN NGỌC DIỄM LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có