DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phước Long Nguyễn Phước Long Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

28/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Anh Nguyễn Thị Mỹ Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

10/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Kim Chi Đoàn Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

09/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Lan Trần Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trung cấp

09/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tấn Kim Ngọc Phạm Tấn Kim Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

08/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 2022 Đại học

08/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hải Hà Lê Hải Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

08/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thùy Dung Nguyễn Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

08/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Đức Hiền Phạm Thị Đức Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Đại học

06/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ánh Tuyết Trần Thị Ánh Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

25/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thanh Thủy Hoàng Thị Thanh Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

25/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Phạm Đỗ Uyên Bùi Phạm Đỗ Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng

17/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quách Thị Thúy Kiều Quách Thị Thúy Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Trung cấp

17/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Công Tình Nguyễn Công Tình Giới tính: Nam Tuổi: 60 Đại học

06/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Nhàn Phạm Thị Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

04/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hà Phạm Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

03/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Kim Ngân Phan Thị Kim Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Đan Phạm Thị Đan Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

20/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Kim Ngân Phan Thị Kim Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

20/09/2023

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGỌC HÀ PHẠM THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

18/09/2023

Khu vực làm:
- Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Quỳnh Nga Đặng Thị Quỳnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

12/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM MY NGUYỄN THỊ DIỄM MY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

05/09/2023

Khu vực làm:
- Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Kim Hằng Hoàng Thị Kim Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trung cấp

30/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Bình Trần Văn Bình Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

28/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ninh Thị Hiền Ninh Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Đại học

21/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

17/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ KIM NGỌC VŨ THỊ KIM NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Cao đẳng

17/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Hồng Ngọc Đoàn Thị Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trung cấp

10/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thái Thuỳ Lê Thái Thuỳ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

09/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH