DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Tuyến Nguyễn Ngọc Tuyến Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Hương Nguyễn Thị Thùy Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tấn Đại Nguyễn Tấn Đại Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thấm Lê Thị Thấm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lanh Nguyễn Thị Lanh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Bích Liên Phan Thị Bích Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Hạnh Nguyễn Thị Kim Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

11/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Phương Nguyễn Thị Ngọc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

11/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhuận Nguyễn Thị Nhuận Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

10/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: 13000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 16 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Thị Bảo Trâm La Thị Bảo Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Thanh Thủy Hồ Thị Thanh Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Phượng Bùi Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tú Thuần Lê Tú Thuần Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

28/11/2019

Khu vực làm:
- Xã Tân Hà, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
- Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
- Xã Tân Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Trang Lê Thị Kim Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Quyên Lê Thị Hồng Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Ngọc Phương Hồ Thị Ngọc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hồng Hiền Anh Lê Hồng Hiền Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Nhung Đào Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Phương Hà Bùi Phương Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Thanh Lê Thị Mỹ Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 4 Tốt nghiệp Đại học

25/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Long Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồng Huy Nguyễn Hồng Huy Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Ánh Nguyệt Võ Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Linh Lê Thị Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thúy Trần Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tấn Đại Nguyễn Tấn Đại Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có