DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: 12000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Lưu Đặng Thị Lưu Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Trúc Mai Trần Thị Trúc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Rơ Ông Ha Minh Rơ Ông Ha Minh Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Linh Hương Trương Thị Linh Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Long Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Cảnh Tâm Lê Cảnh Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Nguyên Vũ Đặng Nguyên Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Tuấn Bùi Văn Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Tuyết Phan Thị Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thảo Xuyên Trần Thị Thảo Xuyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ LAN ĐINH THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thụy Hoàng Yến Nguyễn Thụy Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huyền Trân Nguyễn Thị Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Bích Liên Phan Thị Bích Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thu Trang Trần Thu Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Diệp Thanh Vũ Diệp Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thùy Dung Nguyễn Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Thảo Hồ Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Quỳnh Trang Phạm Quỳnh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Nhung Lê Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Chinh Hoàng Thị Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thân Thị Trúc Phương Thân Thị Trúc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Mến Phạm Thị Hồng Mến Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH