DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giản Thị Hoa Giản Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trường An Nguyễn Thị Trường An Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

09/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Trúc Ly Cao Thị Trúc Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Hoài Thơ Trương Thị Hoài Thơ Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Hà Trương Thị Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thận Nguyễn Thị Thận Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

25/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Thị Mỹ Hậu Thái Thị Mỹ Hậu Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

25/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Hương Nam Nguyễn Lê Hương Nam Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

19/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Kiều Diễm Trần Nguyễn Kiều Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

18/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Đạo Nghĩa Huỳnh Đạo Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

15/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Tuyết Mai Đào Thị Tuyết Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp THPT

12/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Trúc Ly Cao Thị Trúc Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

12/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Diễm Thu Phan Thị Diễm Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

11/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thoa Bùi Thị Thoa Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Minh Tâm Võ Thị Minh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hải Yến Trần Thị Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

09/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Yến Nhi Phạm Thị Yến Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

08/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

08/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đồng Thị Kim Dung Đồng Thị Kim Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

05/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Bích Nguyễn Thị Hồng Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

05/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thúy Hiền Hoàng Thị Thúy Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

28/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Hà Trần Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Dung Trần Thị Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

24/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Chữ Nguyễn Thị Chữ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trung cấp

24/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Tâm Trần Thị Ngọc Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

21/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Trà Hương Dương Thị Trà Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

20/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thúy Hiền Hoàng Thị Thúy Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

12/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ô Minh Nhật Nguyễn Ô Minh Nhật Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

12/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng

12/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thanh Trà Vũ Thanh Trà Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH