DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Khương Nguyễn Duy Khương Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Nhung Đỗ Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

18/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

04/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mộng Huyền Vũ Mộng Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

28/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN DIỄM LÊ XUÂN DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

14/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Tuyền Phạm Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

10/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ QUYÊN VÕ THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Cao đẳng

20/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Thanh Bằng Triệu Thanh Bằng Giới tính: Nam Tuổi: 23 Đại học

28/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Diệu Nguyễn Thị Thanh Diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Dung Lê Thanh Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Hoài Linh Lê Nguyễn Hoài Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Nguyễn Huy Tâm Phan Nguyễn Huy Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hỷ Thanh Nguyệt Hỷ Thanh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

16/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

11/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Yến Nhi Nguyễn Yến Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

05/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

20/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Huỳnh Ánh Tuyết Hồ Huỳnh Ánh Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

06/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Minh Phương Phan Thị Minh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

24/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài Cao Toàn Tài Cao Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 23 Đại học

14/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Huyên Phạm Thị Huyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

03/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

06/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Nguyễn Huy Tâm Phan Nguyễn Huy Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

27/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Phụng Phạm Ngọc Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

08/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HÀ TRẦN HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

28/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

12/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG HUỆ HOÀNG HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

17/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Thị Bảo Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

12/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Nhung Đinh Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

26/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thúy Ngân Nguyễn Thúy Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

23/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG TRƯỜNG LÊ QUANG TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 19 Đại học

19/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH