DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Anh Tuấn Phan Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

18/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Anh Tuấn Phan Anh Tuấn Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

14/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Phương Uyên Hồ Thị Phương Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

31/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Trần Nhật Hạ Hồ Trần Nhật Hạ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

31/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Thu Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

29/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Văn Thảo Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nam Duy Minh Trần Nam Duy Minh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

06/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

01/03/2024

Khu vực làm:
- Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Anh Vân Lương Anh Vân Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

26/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Thùy Liên Nguyễn Hoàng Thùy Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

15/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Uyên Nguyễn Thị Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

15/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Mỹ Linh Võ Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thảo Nhi Nguyễn Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

23/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Ngọc Hiếu Lý Thị Ngọc Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

03/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Yến Nhi Ka Yến Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

02/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Minh Phượng Phan Thị Minh Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

31/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Hà Jang Họp Ka Hà Jang Họp Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

25/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Minh Phương Phan Thị Minh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

25/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thu Hà Đặng Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

23/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thanh Ngọc Đoàn Thanh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

20/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Khương Nguyễn Duy Khương Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Nhung Đỗ Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

18/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

04/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mộng Huyền Vũ Mộng Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

28/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN DIỄM LÊ XUÂN DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

14/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Tuyền Phạm Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

10/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ QUYÊN VÕ THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Cao đẳng

20/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Thanh Bằng Triệu Thanh Bằng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

28/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Diệu Nguyễn Thị Thanh Diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Dung Lê Thanh Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

05/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH