DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THANH THÚY VÕ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn thị hà Nguyễn thị hà Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Không yêu cầu

08/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÕ THANH MINH ĐÕ THANH MINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

22/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH THƯ NGUYỄN THỊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VŨ QUỲNH GIAO NGUYỄN VŨ QUỲNH GIAO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THANH HÒA ĐINH THỊ THANH HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 8000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 11 năm