DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Hoàng Duyên Phan Thị Hoàng Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

13/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thu Hằng Võ Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoàng Nhật Nguyên Vũ Hoàng Nhật Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 7.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Khánh Hưng Lê Khánh Hưng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Anh Thư Vũ Thị Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Trung Xô Trương Trung Xô Giới tính: Nam Tuổi: 58 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

21/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ngọc Thảo Huỳnh Thị Ngọc Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mộng Tuyền Trần Thị Mộng Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Hồng Nguyễn Thị Xuân Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thùy Dương Bùi Thị Thùy Dương Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Hằng Đinh Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Không yêu cầu

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Duy Nguyễn Quốc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM CHI NGUYỄN THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Kim Liên Hoàng Kim Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Kim Liên Hoàng Kim Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH