DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRACIE TRACIE Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN KHÁNH NGUYỄN XUÂN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có