DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Bảo Vân Nguyễn Phương Bảo Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 36 Không yêu cầu

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Ái Vân Đỗ Thị Ái Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

18/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Bi Ka Bi Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

12/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Tú Đặng Thị Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Không yêu cầu

05/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Nhi Nguyễn Thị Thanh Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Hằng Hồ Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Vân Nguyễn Thị Thúy Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quách Trung Trực Quách Trung Trực Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Huyền Phương Lê Nguyễn Huyền Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Mạnh Đức Bùi Mạnh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Phút Nguyễn Văn Phút Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thanh Thu Bùi Thị Thanh Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thanh Hiếu Phạm Thanh Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 43 12/12

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc ANh Thư Nguyễn Ngọc ANh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 35 12/12

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5500000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Hải Đặng Văn Hải Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phước Đạt Nguyễn Phước Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Thùy Nguyễn Thị Xuân Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thuận Bùi Thị Thuận Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Không yêu cầu

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Loan Nguyễn Thị Thu Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Sơ cấp nghề

13/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thi Can Hoàng Thi Can Giới tính: Nữ Tuổi: 57 Không yêu cầu

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Anh Trâm Phạm Thị Anh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Văn Duyên Tạ Văn Duyên Giới tính: Nam Tuổi: 58 Không yêu cầu

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Lan Phạm Thị Thu Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 9 năm 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Mỹ Hương Võ Thị Mỹ Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 37 12/12

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Nhã Khanh Vũ Thị Nhã Khanh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

17/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH