DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAM VIET HONG PHAM VIET HONG Giới tính: Nam Tuổi: 45 12/12

16/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đình Anh Quân Lê Đình Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 18 12/12

12/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn thị a nguyễn thị a Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Th.D Th.D Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

13/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 23 12/12

15/12/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MỸ HẠNH PHAN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH BÌNH ĐẶNG THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Không yêu cầu

13/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN FIN LÂNG LÊ TRẦN FIN LÂNG Giới tính: Nam Tuổi: 19 12/12

05/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kimcuc_ht143 kimcuc_ht143 Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

26/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN CÔNG NGUYỄN XUÂN CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 45 12/12

26/09/2018

Khu vực làm:
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 24 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Ngọc Đam Thanh Võ Ngọc Đam Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

24/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ NGÂN ĐÀO THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có