DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thuý Cẩm Đỗ Thị Thuý Cẩm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

22/09/2023

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Anh Linh Nguyễn Hoàng Anh Linh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Không yêu cầu

19/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUỲNH BÍCH THẢO PHAN HUỲNH BÍCH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

19/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.0000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỒ MINH TRANG PHẠM HỒ MINH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ý Thiện Trần Ý Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 18 Không yêu cầu

10/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tấn Ngà Nguyễn Thị Tấn Ngà Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Đại học

21/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Khiết Đan Nguyễn Khiết Đan Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

25/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Thiên Bảo Nguyễn Đình Thiên Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 18 Không yêu cầu

16/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Văn Xây Hoàng Văn Xây Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Không yêu cầu

12/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đình Bảo Trần Đình Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 20 Không yêu cầu

27/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Thiện Trần Quang Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp THPT

24/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Quang Huy Đỗ Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

14/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Nhài Đỗ Thị Nhài Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

13/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Le Thanh Tung Le Thanh Tung Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Đại học

02/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

26/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG TIẾN LONG HOÀNG TIẾN LONG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp THCS

24/08/2022

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiên Thị Mái Thiên Thị Mái Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

17/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Minh Hà Trương Minh Hà Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp

27/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ ANH THOA PHAN THỊ ANH THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Không yêu cầu

27/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Viên Nguyễn Ngọc Viên Giới tính: Nam Tuổi: 23 Không yêu cầu

27/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mông Thị Đẹp Mông Thị Đẹp Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Lệ Xuân Phạm Thị Lệ Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thanh Tú Đào Thanh Tú Giới tính: Nam Tuổi: 13 Trung cấp nghề

23/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOA HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

10/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Ngọc Hiếu Ngô Thị Ngọc Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

05/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tuấn Thành Phạm Tuấn Thành Giới tính: Nam Tuổi: 22 Không yêu cầu

16/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Không yêu cầu

15/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu Nhi Thu Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

11/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoa Thị Ngọc Hoa Thị Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Không yêu cầu

20/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Minh Hà Trương Minh Hà Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp

07/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH