DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Bảo Uyên Huỳnh Thị Bảo Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Nhung Phạm Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thu Vân Nguyễn Ngọc Thu Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chương Xuân Thị Ngọc Quyên Chương Xuân Thị Ngọc Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Minh Hương Vũ Thị Minh Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Giang Lê Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hằng Phạm Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngyễn Thị Ngọc Hà Ngyễn Thị Ngọc Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >7.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Út Nam Nguyễn Út Nam Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Khôi Nguyên Trương Thị Khôi Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Hằng Trần Ngọc Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thương Thương Nguyễn Thị Thương Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Giang Lê Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Huệ Trần Thị Hồng Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lục Thiếu Hương Lục Thiếu Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Liên Nguyễn Thị Bích Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

11/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Kim Tiến Bùi Thị Kim Tiến Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoàng Vũ Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2020

Khu vực làm:
- Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Nguyễn Bá Tùng Đặng Nguyễn Bá Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 10.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC HẢI LÊ ĐỨC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/07/2020

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 70000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Hoa Trương Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thái Hiền Đỗ Thị Thái Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Sĩ Hoàng Trần Sĩ Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Phước Dũng Trần Phước Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhâm Tấn Lộc Nhâm Tấn Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Cẩm Phạm Thị Hồng Cẩm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Hiển Nguyễn Quang Hiển Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH