DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH TÌNH NGUYỄN THỊ BÍCH TÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Xuân Hòa Đỗ Xuân Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/07/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Tình Nguyễn Thị Bích Tình Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH SỸ VŨ ĐÌNH SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN HẬU PHAN VĂN HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN HẬU PHAN VĂN HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THIÊN BÌNH NGUYỄN THIÊN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hữu Duy Trần Hữu Duy Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2019

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 1829 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG DUY ANH LƯƠNG DUY ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2018

Khu vực làm:
- Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thu Hà Nguyễn Thanh Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ANH KHOA ANH KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC ANH LÂN NGUYỄN NGỌC ANH LÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO DUY NHO CAO DUY NHO Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÂN VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY HOÀNG NGUYỄN HUY HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY HOÀNG NGUYỄN HUY HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯỜNG SƠN LÊ TRƯỜNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH HOÀNG MINH TRỊNH HOÀNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có