DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ BÙI THỊ BÍCH NGÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 1829 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG DUY ANH LƯƠNG DUY ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2018

Khu vực làm:
- Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thu Hà Nguyễn Thanh Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ANH KHOA ANH KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC ANH LÂN NGUYỄN NGỌC ANH LÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO DUY NHO CAO DUY NHO Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÂN VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY HOÀNG NGUYỄN HUY HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY HOÀNG NGUYỄN HUY HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯỜNG SƠN LÊ TRƯỜNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH HOÀNG MINH TRỊNH HOÀNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có