DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Công Sơn Vương Lê Công Sơn Vương Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

29/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Thạc sỹ

24/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Thạc sỹ

21/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyên Trần Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

20/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoàng Trinh Nguyễn Thị Hoàng Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

13/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Công Thắng Nguyễn Công Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

06/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Xuân Lợi Phạm Thị Xuân Lợi Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

06/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Thanh Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

04/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nữ Duy Tính Trần Nữ Duy Tính Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

25/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Thùy Dương Nguyễn Vũ Thùy Dương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

12/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Hương Giang Hoàng Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Cao đẳng

29/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Hồng Loan Đinh Thị Hồng Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Châu Thị Hằng Châu Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

21/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Trâm Nguyễn Thị Thùy Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

05/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Duyên Mai Thị Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

28/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Ngọc Thúy Đặng Thị Ngọc Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

18/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Mỹ Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

17/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Du Nguyễn Thành Du Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

16/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Phúc Thắng Huỳnh Phúc Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp

16/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Anh Chi Trần Nguyễn Anh Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

14/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thu Hương Vũ Thị Thu Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

10/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thúy Hằng Đỗ Thị Thúy Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

07/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hữu Duy Trần Hữu Duy Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

01/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phùng Đăng Huy Nguyễn Phùng Đăng Huy Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

31/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thu Cúc Đỗ Thu Cúc Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

28/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lộc Trọng Linh Lộc Trọng Linh Giới tính: Nam Tuổi: 22 Đại học

26/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Kim Kiều Nguyễn Kim Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

26/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ DIỆU HÀ THỊ DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

19/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Châu Thị Hằng Châu Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

14/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM LÊ NGỌC ANH PHẠM LÊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

12/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH