DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngụy Việt Dân Ngụy Việt Dân Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/08/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' GUIS K' GUIS Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm