DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Bá Phát Trương Bá Phát Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Bảy Lê Văn Bảy Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Đặng Thanh Đỗ Đặng Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Đặng Thanh Đỗ Đặng Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NAM NGUYỄN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10 tr
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đình Anh Hoàng Lê Đình Anh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nam Nguyễn Nam Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH