DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Vinh Đức Lê Vinh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thái Hòa Trần Thái Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Thông Nguyễn Đức Thông Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Đăng Hiển Vũ Đăng Hiển Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Bích Thảo Trương Thị Bích Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đức Toàn Lê Đức Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Quốc Vũ Phan Quốc Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đức Toàn Lê Đức Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

31/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Bá Phát Trương Bá Phát Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thuận Mai Thuận Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

02/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sầm Văn Linh Sầm Văn Linh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Thông Nguyễn Đức Thông Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Điệp Trần Thị Ngọc Điệp Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thành Nam Trần Thành Nam Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quảng Đại Lực Quảng Đại Lực Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH