DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY KHA NGUYỄN DUY KHA Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2019

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Thành Mai Thị Thành Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN HẢI DƯƠNG VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUANG BẢO ĐINH QUANG BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUANG BẢO ĐINH QUANG BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

15/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có