DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

28/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

08/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Quỳnh Nga Đỗ Thị Quỳnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trung cấp

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Hồng Hải Tạ Thị Hồng Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thu Trang Hoàng Thị Thu Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

04/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Thanh Hà Tôn Nữ Thanh Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Thúy Hòa Phan Thị Thúy Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Trà My Lý Thị Trà My Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Thị Hồng Nghĩa La Thị Hồng Nghĩa Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

21/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nguyễn Thị Ngọc Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trung cấp

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Hoà Huỳnh Thị Kim Hoà Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH