DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Dung Trần Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Dung Phạm Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

12/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thành Mai Vũ Thị Thành Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Lúy Ka Lúy Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Oanh Lê Thị Kim Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Sang Lê Thị Hồng Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Nga Hoàng Thị Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm  Trần Huyền Trân Phạm Trần Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trung cấp nghề

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH