DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị  Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Trung cấp

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

28/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Lan Lê Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Vui Ka Vui Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Thúy Nữ Đoàn Thị Thúy Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

09/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Bích Thêm Lý Thị Bích Thêm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

15/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Cao đẳng

08/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Loan Ka Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp

14/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Hoàng Kim Hương Phan Hoàng Kim Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

13/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Loan Ka Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp

08/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đoàn Thảo Nhi Nguyễn Đoàn Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

31/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

28/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thu Hà Vũ Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

18/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

25/10/2021

Khu vực làm:
- Xã Lạc Lâm, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Nhàn Phạm Thị Thu Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Ri Ka Ri Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

01/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Thanh Hoa Trương Thị Thanh Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Hằng Đoàn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trung cấp

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Hồng Đỗ Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Ngọc Huyền Đặng Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Dung Trần Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Dung Phạm Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trung cấp

12/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thành Mai Vũ Thị Thành Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Lúy Ka Lúy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Oanh Lê Thị Kim Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Sang Lê Thị Hồng Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Nga Hoàng Thị Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm  Trần Huyền Trân Phạm Trần Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trung cấp nghề

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH