DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

11/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Minh Tân Ngô Minh Tân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

12/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô  Minh Tân Ngô Minh Tân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

12/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Bảo Ngân Nguyễn Xuân Bảo Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trung cấp

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Ngân Thảo Huỳnh Ngân Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Trang Dương Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mai Linh Phạm Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Thị Lan Hoa Thái Thị Lan Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Trang Lê Thị Ngọc Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH