DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Nhiệt - Lạnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quốc Trọng (Đã tự xin việc) Lê Quốc Trọng (Đã tự xin việc) Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Nhiệt - Lạnh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quốc Trạng Lê Quốc Trạng Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Nhiệt - Lạnh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH