DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Nhật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Mỹ Duyên Phan Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Gia Uyên Lê Nguyễn Gia Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

02/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Gia Quyên Lê Nguyễn Gia Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương TRúc Lê Thị Phương TRúc Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi THị Phương Thảo Bùi THị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH