DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Nhật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Lê Minh Hằng Trần Lê Minh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

27/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nguyễn Thị Mỹ Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

25/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Tam Anh Võ Tam Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Đại học

12/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vi Thiều Khanh Nguyễn Vi Thiều Khanh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

10/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lưu Bích Lệ Nguyễn Lưu Bích Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

01/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thảo Nhi Nguyễn Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Như Yến Nguyễn Thị Như Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồ Bảo Vy Nguyễn Hồ Bảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hiền Thảo Vy Nguyễn Hiền Thảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA THỊ BÍCH THI LA THỊ BÍCH THI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

29/08/2020

Khu vực làm:
- Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Gia Uyên Lê Nguyễn Gia Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

02/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Gia Quyên Lê Nguyễn Gia Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trung cấp

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương TRúc Lê Thị Phương TRúc Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi THị Phương Thảo Bùi THị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Nhật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH