DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Thanh Trần Ngọc Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH