DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục chính trị

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Anh Tuân Phan Anh Tuân Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

26/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 4 năm